آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

گپ ۳ – رادیو کیمیا

جلسه اخذ مجوز

جلسه با معاونین شرکت صدر تامین

جلسه مدیر عامل

جلسه بازگشایی

جلسه مشترک

مراسم امضا تفاهم نامه

جلسه با وزیر صمت

سرمایه گذاران