آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

مراسم امضا تفاهم نامه مشترک

مراسم کلنگ زنی با حضور وزیر

جلسه با مدیران شرکت مهندسی فولاد تکنیک

جلسه با مدیران ارشد شرکت MME

جلسه با مسئولین استانی

جلسه هیئت مدیره صنایع فولاد کردستان با وزیر صمت

همکاران