اسناد مناقصه احداث کارخانه احیای مستقیم بیجار با ظرفیت تولید ۱٫۶ میلیون تن آهن اسفنجی در سال

http://ircod.ir/filedownload/

اسناد مناقصه احداث کارخانه فولادسازی و نورد پیوسته با ظرفیت ۱ میلیون تن ورق گرم در سال در شهرستان قروه استان کردستان

http://ircod.ir/filedownload2/