اطلاعیه های مهم

آخرین اطلاعیه ای مهم که از طرف شرکت اعلام میشود

دعوت از مشاورین فهرست کوتاه برای ارائه پیشنهاد قیمت

برگذاری مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۱۲-۳-۹۸ در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

برگزاری جلسه دفاعیه ارزیابی اثرات زیست محیطی در کمیته کارشناسی ارزیابی زیست محیطی استان کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۸

دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها

5 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.