مطالب توسط alilavasani

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه در محل فرمانداری شهرستان قروه با حضور فرماندار محترم، رئیس محترم سازمان صمت کردستان، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۹۹/۵/۵

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان با حضور استاندار محترم و معاونین و فرمانداران شهرستان های قروه و بیجار و مدیران اجرایی استان و مدیر عامل و مدیر فنی مهندسی شرکت صنایع فولاد کردستان در محل استانداری کردستان با هدف تسهیل و تسریع اقدامات اجرایی پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولاد […]

اخذ مجوز محیط زیست دو پروژه قروه و بیجار

شرکت صنایع فولاد کردستان اولین واحد تابعه ایمیدرو می باشد که در همان جلسه اول کمیته ماده ۲ با تکیه بر توان مدیریتی، کارشناسی و فنی خود موفق به اخذ همزمان دو مجوزمحیطزیست برای هر دو پروژه گردیده است

جلسه مدیر عامل

جلسه مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مشاور امور برق و مدیر خدمات مهندس با مدیر عامل و معاونین شرکت برق منطقه ای غرب در خصوص تامین برق فولاد کردستان در کرمانشاه