مطالب توسط alilavasani

مشارکت فولاد تکنیک -MME

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران : ۱) مشارکت فولاد تکنیک -MME، مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار ۲) فولاد تکنیک ،مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه شرکت صنایع فولاد کردستان شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت ایریتک)

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت ایریتک) مناقصه های احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار و فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه- شرکت صنایع فولاد کردستان یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹