مطالب توسط alilavasani

مشارکت آسفالت طوس

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران : ۱) مشارکت آسفالت طوس – وریا طرح، مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار ۲) مشارکت آسفالت طوس- پامیدکو، مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه شرکت صنایع فولاد کردستان سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه در محل فرمانداری شهرستان قروه با حضور فرماندار محترم، رئیس محترم سازمان صمت کردستان، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۹۹/۵/۵

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان با حضور استاندار محترم و معاونین و فرمانداران شهرستان های قروه و بیجار و مدیران اجرایی استان و مدیر عامل و مدیر فنی مهندسی شرکت صنایع فولاد کردستان در محل استانداری کردستان با هدف تسهیل و تسریع اقدامات اجرایی پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولاد […]