جلسه بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان شرکت صنایع فولاد کردستان و بانک تجارت مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰

جلسه گشایش پاکات قیمت پیشنهاد مناقصه فولادسازی و ورق نورد گرم فولادی در شهرستان قروه شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰

جلسه نیازسنجی برق مورد نیاز پروژه های زنجیره فولاد و پتروشیمی استان کردستان حوزه شهرستان بیجار با حضور نماینده محترم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت پتروشیمی بعثت، شرکت ماهتاب در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۰

جلسه تحویل زمین به پیمانکار دیوار کشی و جاده های پیرامون پروژه آهن اسفنجی بیجار ۱۴۰۰/۷/۲۰

جلسه تحویل زمین به پیمانکار دیوار کشی و جاده های پیرامون پروژه فولاد سازی قروه ۱۴۰۰/۷/۱۹

مراسم بازدید در حال انجام مناقصه گران پروژه ۱/۶ میلیون تنی آهن اسفنجی شهرستان بیجار
امروز چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳
شرکت صنایع فولاد کردستان

بازدید در حال انجام مناقصه گران پروژه فولاد و نورد یک میلیون تنی شهرستان قروه
امروز سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲
شرکت صنایع فولاد کردستان