شرکت صنایع فولاد کردستان اولین واحد تابعه ایمیدرو می باشد که در همان جلسه اول کمیته ماده ۲ با تکیه بر توان مدیریتی، کارشناسی و فنی خود موفق به اخذ همزمان دو مجوزمحیطزیست برای هر دو پروژه گردیده است

جلسه با معاونین شرکت صدر تأمین به منظور بررسی نحوه تأمین مالی طرح تکمیل زنجیره فولاد در استان کردستان روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳

جلسه مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مشاور امور برق و مدیر خدمات مهندس با مدیر عامل و معاونین شرکت برق منطقه ای غرب در خصوص تامین برق فولاد کردستان در کرمانشاه

جلسه بازگشایی پاکات قیمت فرآیند انتخاب مشاور مادر شرکت صنایع فولاد کردستان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مدیران محترم خدمات مهندسی و امور پیمانها و HSEE از واحدهای احیاء و فولاد سازی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو و واحد آهن اسفنجی نی ریز در تاریخ۱۳ و ۹۸/۵/۱۴

, , ,
مراسم امضا تفاهم نامه مشترک

مراسم امضا تفاهم نامه مشترک