جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه در محل فرمانداری شهرستان قروه با حضور فرماندار محترم، رئیس محترم سازمان صمت کردستان، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۹۹/۵/۵

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان با حضور استاندار محترم و معاونین و فرمانداران شهرستان های قروه و بیجار و مدیران اجرایی استان و مدیر عامل و مدیر فنی مهندسی شرکت صنایع فولاد کردستان در محل استانداری کردستان با هدف تسهیل و تسریع اقدامات اجرایی پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولاد قروه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع فولاد کردستان(سهامی خاص)

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت مورخ ۲۰-۲-۹۹

جلسه پرسش و پاسخ فراخوان عمومی مناقصه انتخاب پیمانکار طرح تکمیل زجیره فولاد در استان کردستان مورخ ۱۷-۲-۹۹

شرکت صنایع فولاد کردستان اولین واحد تابعه ایمیدرو می باشد که در همان جلسه اول کمیته ماده ۲ با تکیه بر توان مدیریتی، کارشناسی و فنی خود موفق به اخذ همزمان دو مجوزمحیطزیست برای هر دو پروژه گردیده است

جلسه با معاونین شرکت صدر تأمین به منظور بررسی نحوه تأمین مالی طرح تکمیل زنجیره فولاد در استان کردستان روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳

جلسه مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مشاور امور برق و مدیر خدمات مهندس با مدیر عامل و معاونین شرکت برق منطقه ای غرب در خصوص تامین برق فولاد کردستان در کرمانشاه