شروع عملیات حفاری ژئوتکنیک سایت احداث کارخانه آهن اسفنجی بیجار – شرکت صنایع فولاد کردستان

جلسه پرسش و پاسخ پیشنهاد مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه های احداث کارخانه آهن اسفنجی بیجار و فولاد قروه – سالن همایش ایمیدرو

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران :
۱) مشارکت فولاد تکنیک -MME، مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار
۲) فولاد تکنیک ،مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه
شرکت صنایع فولاد کردستان
شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱

عکس های آرشیوی مربوط جلسه و بازدید مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ از شرکت تامکار ( مشارکت صفافولاد – تامکار مناقصه فولاد سازی)

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( مشارکت صفافولاد- تامکار ) مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه- شرکت صنایع فولاد کردستان
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت ایریتک) مناقصه های احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار و فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه- شرکت صنایع فولاد کردستان
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت آذران) مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار، شرکت صنایع فولاد کردستان
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران :
۱) مشارکت آسفالت طوس – وریا طرح، مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار
۲) مشارکت آسفالت طوس- پامیدکو، مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه
شرکت صنایع فولاد کردستان
سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴