جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت آذران) مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار، شرکت صنایع فولاد کردستان
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران :
۱) مشارکت آسفالت طوس – وریا طرح، مناقصه احیای مستقیم ۱/۶ میلیون تنی بیجار
۲) مشارکت آسفالت طوس- پامیدکو، مناقصه فولاد سازی و نورد گرم ورق فولادی یک میلیون تنی قروه
شرکت صنایع فولاد کردستان
سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴

مجموع عکس های جلسه تام ایران خودرو – MMTE ۱۴۰۰/۱/۲۲ در محل تام ایران خودرو

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین محل اجرای پروژه فولاد سازی قروه در محل فرمانداری شهرستان قروه با حضور فرماندار محترم، رئیس محترم سازمان صمت کردستان، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۹۹/۵/۵

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان با حضور استاندار محترم و معاونین و فرمانداران شهرستان های قروه و بیجار و مدیران اجرایی استان و مدیر عامل و مدیر فنی مهندسی شرکت صنایع فولاد کردستان در محل استانداری کردستان با هدف تسهیل و تسریع اقدامات اجرایی پروژه های آهن اسفنجی بیجار و فولاد قروه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع فولاد کردستان(سهامی خاص)

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت مورخ ۲۰-۲-۹۹

جلسه پرسش و پاسخ فراخوان عمومی مناقصه انتخاب پیمانکار طرح تکمیل زجیره فولاد در استان کردستان مورخ ۱۷-۲-۹۹