شرکت صنایع فولاد کردستان اولین واحد تابعه ایمیدرو می باشد که در همان جلسه اول کمیته ماده ۲ با تکیه بر توان مدیریتی، کارشناسی و فنی خود موفق به اخذ همزمان دو مجوزمحیطزیست برای هر دو پروژه گردیده است

جلسه با معاونین شرکت صدر تأمین به منظور بررسی نحوه تأمین مالی طرح تکمیل زنجیره فولاد در استان کردستان روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳

جلسه مدیر عامل شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مشاور امور برق و مدیر خدمات مهندس با مدیر عامل و معاونین شرکت برق منطقه ای غرب در خصوص تامین برق فولاد کردستان در کرمانشاه

جلسه بازگشایی پاکات قیمت فرآیند انتخاب مشاور مادر شرکت صنایع فولاد کردستان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع فولاد کردستان به همراه مدیران محترم خدمات مهندسی و امور پیمانها و HSEE از واحدهای احیاء و فولاد سازی مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو و واحد آهن اسفنجی نی ریز در تاریخ۱۳ و ۹۸/۵/۱۴

جلسه مدیران ارشد شرکت صنایع فولاد کردستان با جناب آقای مهندس دادگسترنیا مدیر عامل شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی(مرام) جهت تأمین سرمایه پروژه های قروه و بیجار

جلسه مشترک شرکت صنایع فولاد کردستان با شرکت برق منطقه ای غرب

  • نشست مشترک مدیران عامل و معاونین شرکت صنایع فولاد کردستان و شرکت برق منطقه ای غرب درخصوص تامین برق دو پروژه آهن اسفنجی بیجار و واحد ذوب و ریخته گری قروه جمعا به میزان ۳۳۰ مگاوات در محل شهرستان کرمانشاه
اطلاعیه های مهم

آخرین اطلاعیه ای مهم که از طرف شرکت اعلام میشود

دعوت از مشاورین فهرست کوتاه برای ارائه پیشنهاد قیمت

برگذاری مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۱۲-۳-۹۸ در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

برگزاری جلسه دفاعیه ارزیابی اثرات زیست محیطی در کمیته کارشناسی ارزیابی زیست محیطی استان کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۸

دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها