آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

بازدید مناقصه گران پروژه شهرستان بیجار

بازدید مناقصه گران پروژه شهرستان قروه

جلسه پرسش و پاسخ پیشنهاد مناقصه انتخاب پیمانکار

شروع عملیات حفاری بیجار

مشارکت فولاد تکنیک -MME

عکس های آرشیوی مربوط جلسه تامکار

مشارکت صفافولاد- تامکار

جلسه شرکت ایرتیک

سرمایه گذاران