آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

جلسه پرسش و پاسخ پیشنهاد مناقصه انتخاب پیمانکار

شروع عملیات حفاری بیجار

مشارکت فولاد تکنیک -MME

عکس های آرشیوی مربوط جلسه تامکار

مشارکت صفافولاد- تامکار

جلسه شرکت ایرتیک

مشارکت آسفالت طوس

جلسه ارزیابی و هماهنگی مناقصه گران ( شرکت آذران)

سرمایه گذاران